Bill Details
Sl No Bill No Bill Description Major Head Treasury Code Token No Token Date Voucher No Voucher Date
1 182 Forester New 2406 1893 8985 09-OCT-2022 24068 13-OCT-2022
2 184 FOREST GUARD 2406 1893 9112 12-OCT-2022 240612 19-OCT-2022
3 185 Non Gaz-V 2406 1893 9302 15-OCT-2022 240611 19-OCT-2022
4 183 GPF 2406 1893 8986 09-OCT-2022 240610 19-OCT-2022
5 181 FOREST GUARD 2406 1893 8988 09-OCT-2022 24069 19-OCT-2022
6 201 11. CONTRACTUAL FIELD STAFF - (PRAN) 2406 1893 9942 28-OCT-2022 240627 31-OCT-2022
7 199 09. NON-GAZ- PRAN (SA) 2406 1893 9956 28-OCT-2022 240619 31-OCT-2022
8 203 Ministerial Staff 2406 1893 9988 28-OCT-2022 240623 31-OCT-2022
9 197 07. FIELD STAFF - (PRAN) 2406 1893 9937 28-OCT-2022 240618 31-OCT-2022
10 202 12. TEMPORARY STATUS 2406 1893 9960 28-OCT-2022 240614 31-OCT-2022
11 193 03. GAZ - ACF & FR ( PRAN ) 2406 1893 9928 28-OCT-2022 240624 31-OCT-2022
12 200 10. CONTRACTUAL MINISTERIAL STAFF - (PRAN) 2406 1893 9938 28-OCT-2022 240621 31-OCT-2022
13 194 04. DIVISION OFFICE STAFF (GPF) 2406 1893 9921 28-OCT-2022 240625 31-OCT-2022
14 198 08. NON-GAZ - GPF (SA) 2406 1893 9945 28-OCT-2022 240626 31-OCT-2022
15 195 05. DIVISION OFFICE STAFF (PRAN) 2406 1893 9917 28-OCT-2022 240615 31-OCT-2022
16 196 06. FIELD STAFF - (GPF) 2406 1893 9918 28-OCT-2022 240616 31-OCT-2022
17 192 02. GAZ- ACF & FR 2406 1893 9920 28-OCT-2022 240622 31-OCT-2022
18 191 01. GAZ- DFO 2406 1893 9925 28-OCT-2022 240613 31-OCT-2022
19 212 PRAN FORESTER 2406 1893 10485 04-NOV-2022 240622 14-NOV-2022